FEMUR BEHEER - LOGO

SKW certificatie -
kwaliteitswaar­borging.

We waarborgen de kwaliteit van onze dienstverlening door certificeringen, samenwerkingen en door de constante zoektocht naar verbetering van onze dienstverlening en van onze processen. Een voorbeeld is het toegekende SKW certificaat waarvoor ons kantoor jaarlijks wordt getoetst.

Ondersteuning bij verduurzaming van de VvE.

Hoe weet een VvE dat de beheerder kennis van zaken heeft? Om deze vraag beter te kunnen beantwoorden hebben een aantal belanghebbende partijen zoals VvE Belang, VGM NL en Aedes het ‘Productcertificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars’ ontwikkeld.
De eisen en normen van dit productcertificaat zijn vastgelegd in de Nationale beoordelingsrichtlijn 5016. Een beheerder, die na toetsing door SKW aan de eisen voldoet, ontvangt het certificaat. Na certificatie wordt de beheerder jaarlijks getoetst of nog aan de normen voldaan wordt.

Wilt u het beheer van uw VvE professioneel uitbesteden?

Kies dan voor Fémur Beheer. Zo weet u zeker dat u VvE in kwalitatieve handen is.