FEMUR BEHEER - LOGO

Organisatorisch
VvE Beheer

Onze transparante werkwijze sluit naadloos aan bij het programma Twinq. Dit is een geïntegreerd softwarepakket voor het beheer van VvE’s, waarin iedere Vereniging van Eigenaars beschikt over een eigen site. Eigenaars kunnen via het internet o.a. notulen en besluiten nalezen. Iedere eigenaar heeft toegang tot zijn persoonlijke webpagina.

De transparante organisatorische VvE Beheer van Fémur.

Deze VvE service voorziet in:

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Wilt u meer informatie over onze Oraganisatorische VvE Beheer, neem dan contact op. Wij informeren u graag! We vertellen u graag meer over Fémur Beheer en over wat we kunnen.