FEMUR BEHEER - LOGO

Duurzaam
VvE Beheer.

Voor een VvE is het proces om energiebesparende maatregelen te nemen niet eenvoudig. Vanwege aantrekkelijke subsidies en andere regelingen is het echter wel het moment om energiebesparing te agenderen. Fémur Duurzaam kan ondersteunen om maatregelen te incorporeren in het MJOP. Ook bieden wij ondersteuning aan bij de besluitvorming.

Wat kan de VvE doen aan energiebesparing?

De VvE kan onder andere kiezen uit de volgende energiebesparende maatregelen:

ONvoldoende financiële middelen.

Soms heeft een VvE zelf niet voldoende financiële middelen. Dan kan een Duurzaamheidslening of VvE EnergieBespaarlening uitkomst bieden die meegenomen worden in het maatwerkadvies. Fémur Duurzaam onderzoekt samen met de VvE welke duurzame maatregelen het meest interessant zijn voor de VvE om te nemen. Hierbij wordt niet alleen naar de te nemen maatregelen gekeken, wij kijken ook naar het huidige MJOP en de financiële situatie van de VvE.

Enkele voorbeelden van interessante subsidies en regelingen.

Ondersteuning bij verduurzaming van de VvE.

De begeleiding bestaat uit het opmaken van een maatwerk advies, waarin de huidige energiezuinigheid van het complex in kaart wordt gebracht inclusief verbeteropties, investeringskosten en terugverdientijden. Ook worden de subsidie- en financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. De kosten voor dit advies vallen grotendeels binnen de subsidieregeling.


Voor het opstellen van een maatwerkadvies is het belangrijk dat er een goed beeld wordt gecreëerd van de energetische kwaliteit van het gebouw, de wensen van de VvE en de mogelijkheden tot verduurzaming. Op basis hiervan maken wij een energiebesparend advies, wat verwerkt wordt in het MJOP. In het energieadvies wordt beschreven wat de energieprestatie van het gebouw is in de huidige situatie. Daarnaast wordt het advies gegeven welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen, wat de voor- en nadelen zijn en hoe dit met het hoogst mogelijke rendement uitgevoerd kan worden.

Pakket Duurzaam VvE Beheer.

Wij kunnen dit pakket van procesbegeleiding van het begin tot het eind voor u uit handen nemen. Het subsidiebedrag van het maatwerkadvies + procesbegeleiding is maximaal 75% van de factuur (inclusief BTW), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag van € 3.600,00.
Dat maximum wordt bepaald op basis van het aantal koopwoningen.

Het maatwerkadvies bestaat uit.

Offerte aanvragen.

Benieuwd naar ons duurzame advies voor uw VvE? Vraag een offerte aan via onderstaande knop.