078 - 699 9144

WIE WIJ ZIJN.

FEMUR BEHEER.
AANGENAAM

Regelrechte regelneven, met liefde voor het vak.

Onverbloemd enthousiasme.
VvE beheer is onze passie. Wij beheren uw VvE dan ook in de breedste zin van het woord. Zoals het hoort.

Mannen en vrouwen met liefde voor het
vak die uw VvE met liefde onder hun
hoede nemen.

 

Klare taal.
Wij houden niet van valse voorwendsels, langdradig en geheimzinnig gedoe. Problemen zijn er om op te lossen en dat doen we graag. We zijn daarbij open, persoonlijk en recht voor z’n raap.

En we schuwen geen pottenkijkers: online volgt u precies waar we mee bezig zijn.

 

Het naadje van de kous.
We laten u niet met rust. Op een goede manier. We hechten net zo veel waarde aan uw woonplezier als u en weten wat
er speelt. Uw wensen, vragen en problemen staan centraal. Kortom: uw wens is ons bevel. Cliché, maar waar.

Mensenwerk.
VvE beheer is mensenwerk, weten we bij Fémur Beheer. De voornaamste taak als beheerder is dan ook samenwerken met de mensen waar het om gaat. We draaien inmiddels ruim tien jaar mee in de wereld van vastgoedbeheer en weten precies waar de pijnpunten liggen. Waar de schoen wringt. Onbereikbaarheid van beheerders, bijvoorbeeld. Of vage, onduidelijke antwoorden op vragen. Daar zit niemand op te wachten, en het is onnodigen inefficiënt. Wij stellen hier goede, inhoudelijke kennis van zaken en een persoonlijke aanpak tegenover. We leveren maatwerk en kijken vooral naar de mensen achter de VvE. Zij moeten er tenslotte wonen, niet wij.

We luisteren naar de verschillende behoeften en wensen en passen daar onze dienstverlening op aan. En bovenal werken we samen, in goed overleg, aan het beste behoud en beheer van een VvE.

Verder kijken dan de neus lang is.

We lopen liever niet achter de feiten aan. Daarom gaan we preventief en proactief te werk. Doordat we goed contact houden met eigenaren en bewoners, weten we wat er speelt. Zijn er problemen? Dan zijn we hiervan meteen op de hoogte. Op deze manier kunnen we direct aan de slag met het zoeken naar passende oplossingen. Ook denken we graag vooruit om moeilijkheden zo veel mogelijk te voorkomen. Zo voeren we bijvoorbeeld standaard twee keer per jaar een onderhoudcontrole uit.

Ondubbelzinnig.
We maken gebruik van slimme software waarmee u te allen tijde kunt volgen waar we mee bezig zijn. Deze software stelt ons in staat om u als eigenaar effectief te informeren over ontwikkelingen enupdates. Van meerjaren onderhoudsplan, tot de status van reparatieverzoeken, tot notulen van vergaderingen: alles vindt u hier in terug. Daarnaast biedt deze software u een overzicht van alle technische en financiële zaken. Zo behouden we een open manier van werken, waarin iedereen weet waar hij of zij aan toe is. En heeft u opmerkingen, ideeën of tips? Wij horen ze graag.

De spin in het (grote) web.
In tien jaar hebben we niet alleen veel ervaring opgedaan, maar ook een groot netwerk opgebouwd. Een groot netwerk waarmee we u het beste van dienst kunnen zijn, omdat het ons in staat stelt snel te kunnen schakelen tussen de VvE en alle andere betrokken partijen. Hierbij verliezen we de onafhankelijkheid van de VvE niet uit het oog. De keuze van connecties ligt altijd bij de VvE zelf. We stellen enkel ons netwerk in dienst van de VvE.

Bekende gezichten.
Wij werken met vaste contactpersonen. Mannen en vrouwen met liefde voor het vak die uw VvE onder zijn of haar hoede nemen. Mensen die álles weten van uw VvE en met u meedenken. Zo voorkomen we een wirwar van gezichten, scheppen we duidelijkheid en zorgen we ervoor dat u altijd direct inhoudelijk antwoord krijgt op al uw vragen. Zowel telefonisch, als in vergaderingen. En hebben we niet meteen een antwoord klaar, dan zetten we alles op alles om zo snel mogelijk

de juiste informatie of passende oplossing voor u te vinden. Van het kastje naar de muur sturen, daar doen we niet aan.

Onze kwaliteitsborging.

Kwaliteitswaarborging VvE beheer

We waarborgen de kwaliteit van onze dienstverlening door certificeringen, samenwerkingen en door de constante zoektocht naar verbetering van onze dienstverlening en van onze processen. 

Een voorbeeld is het toegekende SKW certificaat waarvoor ons kantoor jaarlijks wordt getoetst.


SKW gecertificeerde VvE beheerder
Hoe weet een VvE dat de beheerder kennis van zaken heeft? Om deze vraag beter te kunnen beantwoorden hebben een aantal belanghebbende partijen zoals VvE Belang, VGM NL en Aedes het ‘Productcertificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars’ ontwikkeld.

De eisen en normen van dit productcertificaat zijn vastgelegd in de Nationale beoordelingsrichtlijn 5016. Een beheerder, die na toetsing door SKW aan de eisen voldoet, ontvangt het certificaat.  Na certificatie wordt de beheerder jaarlijks getoetst of nog aan de normen voldaan wordt.

Wilt u het beheer van uw VvE professioneel uitbesteden? Kies dan voor Fémur Beheer. Zo weet u zeker dat u VvE in goede handen is.