078 - 699 9144

WAT WE KUNNEN.

FEMUR DOET VEEL.

FEMUR FINANCIEEL.

 


Financieel VvE Beheer – Alles inzichtelijk en up-to-date!

Wij beschikken over ons eigen administratiekantoor. Dat betekent dat we alle kennis en benodigdheden in eigen huis hebben. Onze medewerkers kunnen u laten zien wat er gebeurd is in het verleden en waar u financieel naar toe gaat in de toekomst. Ook nemen zij de tijd om u uitleg te geven over uw huidige situatie, maar ook die van de VvE.

 

Financiële administratie altijd up-to-date
Wij voeren de volledige grootboekadministratie. Alle inkomsten en uitgaven worden wekelijks verwerkt, zodat uw administratie altijd up-to-date is. U kunt altijd online uw administratie inzien in ons online portaal.

 


De solide basis voor een goede planning

Geen verrassingen achteraf, maar een gedegen financiële planning. Hierdoor weet u wat er wanneer gaat gebeuren en wat de financiële consequenties zijn. De financiële planning wordt te allen tijde gebaseerd op een meerjarenprognose (MJOP).

 

Duidelijk overzicht van het gevoerde financiële beleid
Elk jaar leggen we ten overstaan van alle eigenaren verantwoording af. Dit doen we door het opstellen van een jaarrekening die op de ledenvergadering wordt gepresenteerd. Tijdens de vergadering is er ruimte voor kritische vragen en discussie.

Huismeesterservice
Voor kleine klussen hebben we een vakman in dienst – een echt manusje-van-alles. Maakt uw VvE gebruik van zijn service, dan hoeft u niemand meer aan te stellen voor kleine werkzaamheden zoals het vervangen van lampen, het plaatsen van naamplaatjes en het fotograferen van schades. Effectiever én goedkoper. Zeker omdat de huismeester openstaande klussen in één keer afhandelt.

Extra controle op de facturen

Fémur Beheer fungeert als correspondentieadres voor alle leveranciers. Na ontvangst van een factuur wordt deze gecontroleerd op juistheid, geboekt in ons systeem en vervolgens gecommuniceerd naar de aangewezen persoon binnen de VvE. Alle facturen worden dus twee keer geconctroleerd, eerst door ons als VvE beheerder en dan door uw contactpersoon.

 

Begeleiding kascommissie

Door advisering en begeleiding kunnen we de controlerende taak van de kascommissie vereenvoudigen. Hierdoor wordt ook hier het maximale gedaan aan het transparant werken en het voorkomen van problemen. Door middel van onze digitale kascontrole is het mogelijk de facturen te herleiden aan de vergaderbesluiten en overeenkomsten die u als VvE met uw leveranciers heeft lopen.

 

FEMUR TECHNIEK.

Technisch VvE Beheer – Volledig op de rit met Fémur Beheer
Goed technisch VvE beheer verhoogt het woonplezier. Daarnaast heeft een goedonderhouden gebouw effect op de waarde van uw eigen woning en dat is dan weer mooi meegenomen wanneer u besluit uw woning te verkopen.

Ons belangrijkste speerpunt bij VvE beheer is het verlenen van snelle service. Hierdoor zijn de problemen gewoon zo snel mogelijk opgelost en kunt u zorgeloos wonen. Om onze service concreet te maken onderstaand een aantal voorbeelden van hoe wij als VvE beheerder aan de slag gaan.

 

 

Gemakkelijk klachten en reparatieverzoeken melden bij uw VvE beheerder
Klachten en reparatieverzoeken kunt u gemakkelijk bij ons melden. Zodra de melding is ontvangen wordt deze aangemaakt in ons VvE programma, zodat u de afhandeling online kunt volgen. Vervolgens gaan we er zo snel mogelijk mee aan de slag. Uiteraard kijken we bij iedere melding direct of die voor uw eigen rekening is of valt onder de gemeenschappelijke kosten.

 

Wij onderhandelen voor u met toeleveranciers

Als VvE beheerder beschikken we over een uitgebreid netwerk van mogelijke toeleveranciers. Hierdoor kunnen we eenvoudig de beste toeleverancier voor u selecteren en hen scherp volgen of ze blijvend de beste service tegen de laagste prijs bieden. Wanneer het gaat over grote investeringen zorgen we voor meerdere offertes, zodat u als VvE een keuze kunt maken. 

Uiteraard zijn we onafhankelijk ten opzichte van de toeleveranciers en besluit de vergaderingwelke offertes akkoord worden bevonden.

 

 

Ervaring met reparaties
Het hoge kennisniveau van onze VvE beheerders voorkomt dat er foutieve of te dure reparaties plaatsvinden. Door onze ruime ervaring hebben we al van alles meegemaakt. Daardoor weten we hoelang een reparatie ongeveer duurt en wellicht het belangrijkste: welk prijskaartje er aan mag hangen.

 

Optimale besteding budget
Als VvE krijgt u te maken met groot onderhoud aan uw gebouw. Wanneer kan wat het beste beetgepakt worden? Wij ondersteunen u bij het maken van de juiste keuze, zodat het onderhoudsbudget optimaal besteed wordt. Hiermee leveren we een bijdrage aan de waarde van het gebouw, want een goed onderhouden gebouw is meer waard!

 

 

 

 

Altijd bereikbaar
Fémur Beheer is altijd bereikbaar. Buiten kantooruren, op feestdagen en in het weekend kunt u gebruikmaken van onze calamiteitendienst.
De calamiteitendienst zit standaard in de beheerfee inbegrepen.

FEMUR DUURZAAM.

 

Ondersteuning bij verduurzaming van de VvE

Voor een VvE is het proces om energiebesparende maatregelen te nemen niet eenvoudig. Vanwege aantrekkelijke subsidies en andere regelingen is het echter wel het moment om energiebesparing te agenderen. Fémur Duurzaam kan ondersteunen om maatregelen te incorporeren in het MJOP. Ook bieden wij ondersteuning aan bij de besluitvorming.

 

Enkele voorbeelden van interessante subsidies en regelingen zijn:

–  Subsidie energieadvies en procesbegeleiding VvE’s
–  Subsidie energiebesparing eigen huis (VvE’s)
–  Investeringssubsidie Duurzame Energie
–  VvE Energiebespaarlening

De begeleiding bestaat uit het opmaken van een maatwerk advies, waarin de huidige energiezuinigheid van het complex in kaart wordt gebracht inclusief verbeteropties, investeringskosten en terugverdientijden. Ook worden de subsidie- en financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. De kosten voor dit advies vallen grotendeels binnen de subsidieregeling.

Voor het opstellen van een maatwerkadvies is het belangrijk dat er een goed beeld wordt gecreëerd van de energetische kwaliteit van het gebouw, de wensen van de VvE en de mogelijkheden tot verduurzaming. Op basis hiervan maken wij een energiebesparend advies, wat verwerkt wordt in het MJOP. In het energieadvies wordt beschreven wat de energieprestatie van het gebouw is in de huidige situatie. Daarnaast wordt het advies gegeven welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen, wat de voor- en nadelen zijn en hoe dit met het hoogst mogelijke rendement uitgevoerd kan worden.

 

 

 

Wat kan de VvE doen aan energiebesparing?

De VvE kan onder andere kiezen uit de volgende energiebesparende maatregelen:

–  Spourmuur-, gevel-, dak-, en vloer- of bodemisolatie
–  Hoogrendementsglad
–  Zonnepanelen
–  Zonneboilers
–  Biomassaketels
–  Warmtepompen
–  Pelletkachels
–  Groendaken

Soms heeft een VvE zelf niet voldoende financiële middelen. Dan kan een Duurzaamheidslening of VvE EnergieBespaarlening uitkomst bieden die meegenomen worden in het maatwerkadvies. Fémur Duurzaam onderzoekt samen met de VvE welke duurzame maatregelen het meest interessant zijn voor de VvE om te nemen. Hierbij wordt niet alleen naar de te nemen maatregelen gekeken, wij kijken ook naar het huidige MJOP en de financiële situatie van de VvE.

 

PROCESONDERSTEUNING FÉMUR DUURZAAM

Wij kunnen dit pakket van procesbegeleiding van het begin tot het eind voor u uit handen nemen. Het subsidiebedrag van het maatwerkadvies + procesbegeleiding is maximaal 75% van de factuur (inclusief BTW), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag van € 3.600,00.

Dat maximum wordt bepaald op basis van het aantal koopwoningen.

De belangrijkste stappen uit het maatwerkadvies zijn:
–  Bouw,- en installatietechnische inventarisatie;
–  Adviesrapportage: te nemen maatregelen;
–  Vertaling naar een duurzaam meer jaren onderhoudsplan;
–  Een uitgewerkt voorstel voor tenminste 2 energiebesparende maatregelen
–  Inzicht in subsidies en financiering;
–  Subsidieaanvraag maatwerkadvies
–  Subsidieaanvraag energiebesparende maatregelen
–  Aanvraag duurzaamheidslening.

 

FEMUR ONDERHOUD.

 

Als basis van een goede VvE hanteren we een resevefonds dat overeenkomt met het planmatige onderhoud. Om dit goed inzichtelijk te krijgen hanteren we een meerjarenonderhoudsplanning. Een MJOP zorgt ervoor dat er inzichtelijk wordt gemaakt welke werkzaamheden wanneer dienen te worden uitgevoerd. Jaarlijks toetsen we het MJOP op urgentie van werkzaamheden. Aan de hand hiervan stellen we een advies op wat voor wordt gelegd aan de vergadering.

 

 

Uitvoering planmatig onderhoud

Het aanbesteden, de uitvoering, begeleiding en de oplevering van planmatig onderhoud kan door ons volledig worden ontzorgd. Voorafgaand aan het proces maken we heldere afspraken over de te volgen procedure. Fémur Beheer werkt uitsluitend samen met professionele en gekwalificeerde partijen, die periodiek worden getoetst.

FEMUR START.

 

Het opstarten van een VvE of het activeren van een slapende VvE is vaak een lastige en tijdrovende klus. Wij kunnen dit traject volledig voor u begeleiden. Aan de hand van een uitgebreid stappenplan zorgen we ervoor dat de nieuwe VvE vakkundig wordt opgericht. Van de eerste splitsingtekening van een nieuwe VvE tot aan de eerste oprichtingsvergadering kunnen wij u bijstaan.

 

Werkzaamheden voor het oprichten een nieuwe VvE:

✓ Het uitschrijven van de oprichtingsvergadering; • Het opzetten van de financiële administratie en openen van bankrekening(en);
✓ Het afsluiten van de benodigde verzekeringenen eventueel contracten;
 Het opstellen van eenmeerjarenonderhoudplanning (MJOP);
✓ Het opstellen van een begroting en een reële VvE bijdrage aan de hand van de splitsingsakte; • Het opzetten van de ledenadministratie;
✓ Het adviseren van de Algemene Ledenvergadering.

 

VvE Overstapservice.

Bent u ontevreden met uw huidige VvE beheerder? Wilt u overstappen, maar ziet u op tegen de nodige stappen die u hiervoor moet ondernemen? Fémur Beheer helpt u graag bij de overstap.

 

Hulp bij het overstappen van VvE beheer

Om u te helpen bij het overstappen, heeft Fémur Beheer een Overstapservice Vereniging van Eigenaren ontwikkeld. Wij nemen u al het werk én de zorgen uit handen.
Wilt u weten hoe we dat aanpakken? Neem dan contact op. Wij informeren u graag!

Overstappen naar Fémur Beheer

Met behulp van de VvE overstapservice en aan de hand van ons stappenplan stapt u zonder problemen over naar Fémur Beheer. De overstap zelf kunnen we voor u verzorgen tijdens een vergadering met uw VvE of door een stemmingsronde per post of mail. Aan het stemmen per post of mail zijn wel voorwaarden verbonden.

Geruisloze overstap naar Fémur Beheer

Zodra de overdracht naar Fémur Beheer een feit is bespreken wij het stappenplan met het VvE bestuur en zorgen wij voor een geruisloze overdracht. Onze VvE beheerteams gaan graag voor u aan de slag!

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een vrijblijvende offerte op of neem contact op met ons op voor meer informatie. We vertellen u graag meer over Fémur Beheer en over wat we kunnen.

Direct naar het overstapformulier

Fémur Beheer neemt de overstap uit handen

De VvE overstapservice voorziet in:

 • Advies bij besluitvorming ten behoeve van de overstap;
 • U kunt gebruik maken van de opzegbrief van Fémur Beheer;
 • Wij vragen uw dossier op bij uw huidige beheerder en maken een nieuw dossier aan;
 • Wij zorgen ervoor dat het betalingsverkeer wordt gecontinueerd;
 • Wij zorgen voor de benodigde mutaties in de KvK;
 • Het internetportaal wordt gereed gemaakt voor uw leden;
 • We informeren alle leden en andere contacten van de VvE over de overstap en wat ze van Fémur Beheer kunnen verwachten;
 • We plannen een kennismakingsgesprek met het bestuur.

 

Uw VvE online.

Fémur Beheer biedt een een eigen veilige en zeer uitgebreid internetportaal om met de leden te communiceren. Het biedt toegang tot zowel uw eigen als de algemene gegevens van de vereniging (splitsingsakte, vergaderstukken, jaarrekeningen, verzekeringspolissen, etc.) en inzage in uw eigen persoonlijke gegevens. Het bestuur krijgt onder andere de mogelijkheid om alle facturen te accorderen alvorens deze worden voldaan.

Wat kunt u verwachten van het persoonlijke internetportaal?

 

 • Elke VvE een eigen persoonlijke website;
 • Alle documenten beschikbaar, veilig online;
 • Alle correspondentie online in te zien zoals bijvoorbeeld verstrekte opdrachten en afgesloten contracten;
 • Persoonlijke pagina met saldo, aandeel reservefonds en correspondentie;
 • U legt gemakkelijk contact met mede-eigenaren;
 • Een plaats voor zowel bestuurlijke als informele gesprekken;
 • Veelgestelde vragen en online formulieren;
 • Bestuur heeft naar wens volledig inzicht in debiteurenstand en heeft de mogelijkheid facturen te accorderen;
 • Digitale kascontrole en online indienen van een declaratie;
 • VvE nieuws, Reparatieverzoeken, en meer…
Demo

Bekijk nu hoe uw internetportaal er uit komt te zien als u besluit om met Fémur Beheer een samenwerking aan te gaan. Login op deze pagina en gebruik onderstaande inloggegevens.

Gebruikersnaam: demo
Wachtwoord: demo

U treft een compleet overzicht van de mogelijkheden die het portaal uw VvE kan bieden.  Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op. Wij lichten graag de werking van het internetportaal aan u toe.